Preise für 2 Personen/Tag 
Vorsaison      ab 75,- Euro

Hauptsaison  ab 95,- Euro

Nachsaison    ab 75,- Euro

Endreinigung 30,- Euro

Kurtaxe p.Pers/Tag 

1,85 - 2,00 Euro

HOME